Wat wij doen

Het Zonel energie concept

Zonel Energy

Een compleet PV zonnepaneel systeem zonder investering is mogelijk met het unieke Zonel Energy concept. Hierbij kunt u rekenen op een compleet financieringsplan, waarbij wij als volgt te werk gaan:

  • In het voortraject inventariseren wij uw energiebehoefte, adviseren en stellen een begrijpelijke rendementsberekening op. Wij vragen de SDE+ subsidie voor uw PV zonnestroom systeem aan en zorgen voor de onderbouwing van de benodigde equity investering.
  • In de uitvoeringsfase inventariseert onze constructeur de bouwkundige en technische staat van uw dakconstructie. Daarnaast wordt de conditie van de eventueel aanwezige waterkerende laag bekeken. Vervolgens wordt een duurzaam PV zonnestroom systeem geïnstalleerd.
  • In de gebruiksfase onderhouden en monitoren wij uw PV zonnestroom systeem voortdurend. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat deze optimaal functioneert en een zo hoog mogelijke output genereert. Daarbij verkopen wij uw teveel opgewekte stroom op de vrije markt tegen prima prijzen. Het is immers echte groene energie!

Energie en rendement

Zonel Energy

Een investering in een Zonel Energy PV zonnepaneel systeem rendeert vanaf dag 1, het moment van plaatsing. Bovendien komt deze investering ten goede aan het milieu en draagt bij aan een maatschappelijk rendement.

In ons unieke, totaal ontzorgende concept houden we rekening met uw verbruik, subsidies en de teruglevermogelijkheden van uw opgewekte stroom. Daarbij zijn onze engineers altijd op zoek naar de meest moderne en best renderende onderdelen voor uw PV zonnepaneel installatie. Ook wordt gekeken naar de meest optimale configuratie voor uw situatie.

Hierdoor heeft u gegarandeerd een hoge en zekere output.